Tegnestuen

Tegnestuen er beliggende i København, etableret i 1993 og beskæftiger sig hovedsagelig med industriel design, men har løst en bred vifte af opgaver.

Kvalifikationer: Produktudvikling, produkt-design og problemløsning i tæt samspil med kunden, herunder med særlig kendskab til design af elektronikprodukter.

Andre færdigheder: Visualisering i 3ds Max Design, fotografering, webdesign, layout af tryksager, logodesign, mv.

Priser mv.

Tildelt ID Innovationsprisen 1998 for design af computeren Mermaid Atlantis

Udstillet på Stedelijk Museum, Amsterdam "The nordic transparency" 1999

Vundet 3. præmie i designkonkurrence; brønddæksel til Vejle Kommune, 2003

Udstillet på Kunstindustrimuseet, København "De industrielle ikoner", 2004

The office

The office is located in the centre of Copenhagen and established in 1993. The office deals mainly with industrial design, but have solved a wide range of assignments.

Qualifications: Product development, product design and problem solving in close interaction with the customer. With special knowled in design of electronic products.

Other skills: Visualizing in 3ds Max Design, photography, web design, graphic design, etc.

Prices etc.

Assigned ID Innovation Award in 1998 for the design of Mermaid Atlantis.

Exhibited at Stedelijk Museum, Amsterdam "The nordic transparency" 1999

Won 3rd prize in designcompetition; Manhole cover to Vejle Kommune, 2003

Exhibited at the Museum of Decorative Arts, Copenhagen "The industrial icons", 2004